Technologické projektovanie

V rámci technologického projektovania sa zaoberáme projektovaním výrobných prevádzok, priemyselných stavieb, technologických celkov a systémov.

Vzduchotechnické systémy

Naša spoločnosť Vám zabezpečí v oblasti vzduchotechniky, odsávania, vetrania a klimatizácií komplexné spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov.

Technické zariadenia budov

Naša spoločnosť Vám zabezpečí v oblasti vzduchotechniky, odsávania, vetrania a klimatizácií komplexné spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov.

Technológie sprac. odpadov

V oblasti návrhov zariadení, technológií a technologických prevádzok ochrany životného prostredia a spracovania odpadov zabezpečujeme kompletnú inžiniersku a projektovú činnosť od zámerov, získania IPKZ, návrhu dokumentácie pre stavebné povolenie až po realizačnú dokumentáciu.

Energetické celky

V rámci svojej projektovej činnosti sa zameriavame aj na projekciu kompletných energetických teplovodných a horúcovodných celkov výroby tepla, nízkotlakovej a vysokotlakovej výroby pary až po energetické celky výroby elektrickej energie.

Technické zariadenia budov

Naša spoločnosť Vám zabezpečí v oblasti vzduchotechniky, odsávania, vetrania a klimatizácií komplexné spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov.