Projektovanie TZB – technických zariadení budov
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

    V oblasti TZB sa zaoberáme návrhom a projekciou kompletnej projektovej dokumentácie technického zariadenia budov všetkých stupňov projektovej dokumentácie:
  • štúdie,
  • projekty pre stavebné povolenie,
  • kompletné realizačné projekty.

 

    Zameriavame sa predovšetkým na projektovanie:

  • zdravotechniky – projektová dokumentácia vnútorných vodovodov a zriaďovacích predmetov, vonkajších rozvodov vody vrátane prípojok, kanalizácií, komplexné riešenie ohrevu teplej úžitkovej vody,

  • rozvodov ústredného kúrenia – radiátorových, podlahových, kombinovaných, stropných, stenových, alternatívnych zdrojov – solárna energia, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, kotol na tuhé palivo,

  • plynofikácií a elektroinštalácií.