Kontaktné informácie:

D&T Solutions, s.r.o.
Šarišská Trstená 46
082 14 Šarišská Trstená

Telefonický kontakt:  +421 (0) 903 594 910

IČO:          36 783 099
DIČ:          202 238 4012
IČ DPH:   SK202 238 4012

Zapísaný v Obchodnom registri OS Prešov, vložka č. 18662/P