Naše vybrané referencie D&T Solutions, s.r.o.:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Projektová a inžinierska činnosť:

Stavba: Výmena parného potrubia za horúcovodné 1 a 2 etapa
Investor: Kosit, a.s., Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: PNEUMATICKÁ DOPRAVA MLETÉHO UHLIA Z MLYNSKÝCH OKRUHOV PK4 A PK5 DO AUTOCISTERNY
Investor: U.S. Steel Kosice, s.r.o.
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: Rekonštrukcia lakovní električiek ústredných dielní Dopravného podniku Bratislava, a.s. – Jurajov Dvor (9 lakovacích boxov)
Odberateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: Technologická prevádzka výroby tuhého alternatívneho paliva v Trnave
Odberateľ: .A.S.A. Slovensko, spol. s r.o., Zohor
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Návrh technológie výroby a projekt zavedenia výroby bloku valcov
Odberateľ: AHP Hydraulika, a.s., Turčianske Teplice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: Technologická časť linky na výrobu kofoly (kompletná technologická časť vrátane príslušných prevádzkových súborov, jednotiek a potrubných rozvodov)
Odberateľ: PIVOVARY TOPVAR, a.s.
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Inštalácia energetických zdrojov pre rekuperáciu odpadového tepla a zvyšovania účinnosti pätuholníkovej energetickej výmeny
Investor: FOSFA a.s., Hraniční 268, 691 41 Břeclav
Odberateľ: Carrot Euro, s.r.o., Vídeňská 104, Vestec, Jesenice u Prahy
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Existujúca hala spracovania druhotných surovín – modernizácia technológie spracovania druhotných surovín
Odberateľ: Mesto Malacky
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Technologická časť biodegradačnej plochy pre spracovanie odpadov na skládke odpadov v Zohore
Odberateľ: .A.S.A. Zohor, spol. s r.o., Zohor
Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

Stavba: Technologická časť biodegradačnej plochy pre spracovanie odpadov na skládke odpadov v Zohore – 2. etapa výstavby
Odberateľ: .A.S.A. Zohor, spol. s r.o., Zohor
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Schelling Slovakia výrobný závod – rozšírenie výrobnej haly, PS 04 Manipulačné zariadenia, PS 01 Rozvody plynu
Odberateľ: CEVING s.r.o, Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: Pozdĺžna deliaca linka Slitter 600×3 – C.L.N. Slovakia s.r.o.
Odberateľ: CEVING s.r.o, Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Priečna DELIACA LINKA plechov – C.L.N. Slovakia s.r.o.
Odberateľ: CEVING s.r.o, Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: PEC (Plastics eliminator converters)
Odberateľ: Radiana s.r.o., Spišská Nová Ves
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: Inovácia ohrevu TTZ na OST ÚK 2777 Michalovská – sídlisko Terasa Košice
Odberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

Stavba: Inovácia ohrevu TTZ na OST ÚK 1124 Kysucká – sídlisko Terasa Košice
Odberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

Stavba: Inovácia ohrevu TTZ na OST ÚK 1122 Čapajevová – sídlisko Terasa Košice
Odberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

Stavba: Inovácia ohrevu TTZ na OST TÚV 2141 Bielocerkevská – sídlisko Furča Košice
Odberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

Stavba: Inovácia ohrevu TTZ na OST TÚV 2142 Jaltská – sídlisko Furča Košice
Odberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

Stavba: Inovácia ohrevu TTZ na OST TÚV 2165 Ovručská – sídlisko Furča Košice
Odberateľ: Tepelné hospodárstvo Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

Stavba: Technologická časť: SO 01.05 – Montážna Hala – I. ETAPA
Odberateľ: GARAY SLOVAKIA, s.r.o., priemyselný park Devínska Nová Ves
Stupeň projektovej dokumentácie: DSR

Stavba: Solidifikačná linka č. 1 a solidifikačná linka č. 2 pre spracovanie odpadov
Odberateľ: .A.S.A. Zohor, spol. s r.o., Zohor
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Technológia materiálového a energetického zhodnotenia bioodpadov aeróbnou fermentáciou – 1 a 2 fáza na skládke odpadov Dolný Bar
Odberateľ: .A.S.A. Slovensko, spol. s r.o., Zohor
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Nová hala SO 220 spracovania druhotných surovín v Zohore
Odberateľ: .A.S.A. Zohor, spol. s r.o., Zohor
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: Rekonštrukcia práčovní pre pranie nemocničného a priemyselného prádla v Tatranskej Lomnici. Kompletná technologická časť v rozsahu:
PS 01 Strojnotechnologické zariadenia
PS 02 Kotolňa
PS 03 Kompresorovňa
PS 04 Dielňa údržby
PS 05 Potrubné rozvody
PJ 05.01 – Rozvod teplej technologickej vody
PJ 05.02 – Rozvod studenej technologickej vody
PJ 05.03 – Rozvod pary a kondenzátu
PJ 05.04 – Rozvod stlačeného vzduchu
PS 06 Systém dávkovania chemických látok a nakladanie s chemickými látkami
PS 07 Systém predúpravy odpadových vôd.
Odberateľ: Práčovňa a čistiareň Tatry s.r.o.
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: Rekonštrukcia kotolne AB Poprad Stráže
Odberateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: Kogeneračná jednotka 1MW RADIANA s.r.o., Spišská Nová Ves pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla
Odberateľ: Radiana, s.r.o., Družstevná 3557/11, Poprad 058 01
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Areál Sečovce, Kollárova ulica – racionalizácia vykurovania
Odberateľ:Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: Ploské – Kogeneračná jednotka 264 kW FEGA FROST, s.r.o. pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla
Odberateľ: FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok 060 01
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Návrh a regulácia vykurovacej sústavy KGJ RADIANA s.r.o. SNV
Odberateľ: Radiana, s.r.o., Družstevná 3557/11, Poprad 058 01
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Podolínec – Kogeneračná jednotka 500 kW Ekovolt, s.r.o. pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla
Odberateľ: Ekovolt s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 053 11
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Rekonštrukcia kotolne a regulácia vykurovacej sústavy AB Prešovská cesta, Košice a príslušných garáži
Odberateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba: Tvrdošín – Kogeneračná jednotka 500 kW OBRINČÁK, spol. s r.o. pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla
Odberateľ: OBRINČÁK, spol. s r.o., Krásna Hôrka 251, Tvrdošín 027 44
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Banská Štiavnica – Kogeneračná jednotka 500 kW Ergonel, s.r.o. pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla
Odberateľ: Ergonel, s.r.o., Lintich 1/B , Banská Štiavnica 969 01
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Areál skládky Zohor – Brehový odber úžitkovej povrchovej vody z vodného toku Malina
Odberateľ: .A.S.A. Zohor spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Žarnovica – Kogeneračná jednotka 2×200 kW pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla
Odberateľ: Carrot Euro SK s.r.o., Kopčianska 92, Bratislava 852 03
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Kogeneračná jednotka 360 kW KGJ LBF, lyžiarske stredisko Hnilčík
Odberateľ: SCM, s.r.o., Adámiho 1, 841 05 Bratislava
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba: Regulácia vykurovacej sústavy v zákazníckych centrách SPP, a.s. a VVS, a.s. v administratívnej budove Levočská 3, Prešov
Odberateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba:Rekonštrukcia hotela Lesná – rozšírenie služieb s celoročným využitím
PS 01 Vzduchotechnika a klimatizácia

Odberateľ: FINERG INTERNATIONAL, s.r.o., Stará Lesná 157, 059 60
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DSR

Stavba:Prevádzka č.1 pre splyňovanie biomasy 0,99 MW Lipany
Odberateľ: REPOX, s.r.o., Štefániková 873/7, 058 01 Poprad
Stupeň projektovej dokumentácie: DUR

Stavba:Prevádzka č.2 pre splyňovanie biomasy 0,99 MW Lipany
Odberateľ: BIOLIPANY, s.r.o., Staré ihrisko 4751/30, 058 01 Poprad
Stupeň projektovej dokumentácie: DUR

Stavba:Novostavba Wellnes centra – Vetranie a vzduchotechnika
Odberateľ: Ski centrum Mraznica, Hnilčík
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba:Pracovisko povrchových úprav (pre technológiu tlakovzdušného pieskovania a lakovania)
Odberateľ: BAMU s.r.o., Valaská-Piesok
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP

Stavba:Zmena stavby pred jej dokončením: Motel Petrostav Stará Ľubovňa – polyfunkčný dom na p.č. 1432/2 (s.č.670) k.ú. Stará Ľubovňa – vykurovanie
Odberateľ: Platinum Invest Slovakia s.r.o.
Stupeň projektovej dokumentácie: DRS

Stavba:Prevádzka splyňovania biomasy 0,5 MW Moldava- Mokrance
Odberateľ: Onyx Energy s.r.o.
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP + DRS

Stavba:Technologický projekt skladu
Odberateľ: HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra
Stupeň projektovej dokumentácie: DSP <


Odborná a procesná činnosť:

Zalaegerszeg BG, s.n.c. Budapest – firma zameraná na výrobu brzdového príslušenstva bicyklov a na výrobu bicyklových rámov.

V prípade potreby na požiadanie zákazníka poskytneme okrem týchto vybraných kompletný súpis referencií.